Structuur

Het Bestuursorgaan wordt gevormd door de Vlaamse Sportfederatie, Netwerk Lokaal Sportbeleid en de Vrije Universiteit Brussel. De bestuurders zijn:

  • Robin Ramakers, vertegenwoordiger Vlaamse Sportfederatie, huidig mandaat maart 2020 tot maart 2024
  • Jeroen Vanderputte, vertegenwoordiger Netwerk Lokaal Sportbeleid, huidig mandaat maart 2020 tot maart 2024
  • Marc Theeboom, vertegenwoordiger Vrije Universiteit Brussel, huidig mandaat maart 2020 tot maart 2024

De Algemene Vergadering bestaat uit:

  • Vlaamse Sportfederatie vzw
  • Netwerk Lokaal Sportbeleid vzw
  • Vrije Universiteit Brussel, rechtspersoonlijkheid toegekend bij wet van 28 mei 1970
  • SKA vzw
  • Centrum voor Ethiek in de Sport vzw
  • Gezond Sporten vzw

Drie personeelsleden (2 VTE) staan in voor de dagelijkse werking:

Voor een aantal specifieke activiteiten doet het RVSP ook beroep op vrijwilligers. Informatie voor de vrijwilligers lees je hier. Het Risicovechtsportplatform Vlaanderen vzw (RVSP) hecht veel waarde aan privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Meer informatie vind je in onze privacyverklaring op deze website.

Goed bestuur

Het RVSP streeft, in overeenstemming met de regelgeving van de Vlaamse Overheid, naar een transparante, democratische en correcte werking. Hieronder vind je de noodzakelijke documenten terug.

In navolging van de coronapandemie organiseert het RVSP haar algemene vergadering via digitale weg sinds 2020 (Teams).