Ondersteuning overheden

Het Risicovechtsportplatform voorziet onderstaand ondersteuningsaanbod voor lokale overheden. Lees de verhalen van enkele ervaringsdeskundigen om meer te weten te komen over het ondersteuningsaanbod van het Risicovechtsportplatform.

Ben je op zoek naar algemene of risicovechtsportspecifieke informatie? Raadpleeg dan de toolbox voor overheidsdiensten, schrijf in voor de nieuwsbrief of neem contact op met de medewerkers van het platform. Wil je je verdiepen in risicovechtsportspecifieke thema's? Schrijf dan in voor de thematische vormingen uit het vormingsaanbod. Denk je er als gemeente aan om aan de slag te gaan met risicovechtsporten, kan je genieten van maximale ondersteuning via begeleiding op maat. Wie inzet op risicovechtsporten rekenen we tot ons netwerk risicovechtsportondersteuners. Voor hen organiseren we uitwisselingsmomenten om te sparren met elkaar. Voor de vormingen en de begeleiding op maat gelden bepaalde tarieven. De tariefbepaling maakt het mogelijk om een optimale kwaliteit van elke dienst op maat van elke individuele overheid te garanderen.

Informatie

Wie op zoek is naar info kan deze terugvinden in de toolbox of wordt erover geïnformeerd via onze nieuwsbrief. Kan men in de toolbox of nieuwsbrief toch niet vinden wat men zocht, kan men contact opnemen met de medewerkers van het platform. Deze kunnen telefonisch bijstaan of langskomen voor een verkennend gesprek.

 • Toolbox voor overheidsdiensten
  Het RVSP voorziet in een toolbox voor overheidsdiensten. Deze tools ter ondersteuning van overheden zijn vrij te raadplegen en worden regelmatig bijgewerkt.
 • Nieuwsbrief voor overheden
  Via de nieuwsbrief voor overheden blijf je op de hoogte van de werking van het RVSP en de specifieke ondersteuning voor gemeenten.
 • Helpdesk
  Niet gevonden wat je zocht in de toolbox? Aarzel dan niet om ons te contacteren via warre@rvsp.be met jouw specifieke vraag.
 • Verkenningsgesprek
  Een lokale overheid heeft de mogelijkheid om een verkennend gesprek met het RVSP aan te vragen. Daarin maak je kennis met de werking van het RVSP en kunnen eventuele specifieke vragen besproken worden.

Vormingen en webinars

Wie zich wil verdiepen in (één van de) risicovechtsportspecifieke thema’s kan deelnemen aan (één van de) verschillende vormingen die sinds 2020 worden aangeboden.

 • Webinar "Verkenning risicovechtsporten"
  In deze webinar (van ongeveer 1u) maak je kennis met risicovechtsporten, de risicovechtsportsector en met het Risicovechtsportplatform.
  Eerstvolgende organisatie: webinar op aanvraag
   
 • Webinar "Omgaan met risicovechtsporten in jouw gemeente"
  Dit webinar is ideaal voor als je nog niet zo thuis bent in de risicovechtsportwereld, maar toch de beste ondersteuning wil bieden aan de risicovechtsporten in jouw gemeente. Je leert hoe het RVSP aanraadt hiermee om te gaan.
  Eerstvolgende organisatie: webinar op aanvraag
 • Vorming "Risicovechtsporten, op verkenning"
  Tijdens deze vorming maak je kennis met risicovechtsporten en met de risicovechtsportsector. Je leert de werking van het RVSP kennen en raakt geïnspireerd door goede voorbeelden uit andere gemeenten.
  Eerstvolgende organisatie: 2023
 • Vorming "Risicovechtsportfederaties en -clubs"
  Deze vorming laat je kennis maken met de verschillende risicovechtsportfederaties. Je krijgt tips om jouw risicovechtsportclubs beter te leren kennen en te ondersteunen. Maak kennis met de praktische aanpak via een clubbezoek.
  Eerstvolgende organisatie: 22 november 2022
 • Vorming "Vechtsport als middel"
  In deze vorming verduidelijken we het concept "vechtsport als middel". Je krijgt inzicht in wat het concept theoretisch inhoudt, alsook hoe er in de praktijk mee aan de slag gegaan wordt. We bekijken het gebruik van vechtsport als middel zowel binnen een vechtsportclub context als binnen andere contexten.
  Eerstvolgende organisatie: 2023
 • Vorming "Vechtsportinfrastructuur"
  In deze vorming ga je na of het zinvol is om als gemeente te investeren in vechtsportinfrastructuur. Je leert hoe zo’n accommodatie er kan gaan uitzien en hoe je deze kan inzetten om de kwaliteit en veiligheid van risicovechtsporten in jouw gemeente te vergroten. Tot slot doe je ideeën op via een plaatsbezoek.
  Eerstvolgende organisatie: 21 december 2022
 • Vorming "Vechtsportevenementen"
  Tijdens deze vorming leer je tips en tricks om om te gaan met (risico)vechtsportevenementen. Je krijgt een rondleiding op een evenementlocatie en kan (optioneel) het evenement bezoeken.
  Eerstvolgende organisatie: 20 oktober 2022

Begeleiding op maat

Wie concreet aan de slag wil gaan met risicovechtsporten in de gemeente, kan ingaan op onze maatbegeleiding. Hierin wordt per gemeente bekeken wat de begeleiding zal inhouden. Idealiter wordt de maatbegeleiding gecombineerd met het volgen van de thematische vormingen (ondersteuningstraject 2.0 waarbij de gemeente individueel begeleid wordt). Verder kunnen ook nog themasessies aangevraagd worden waarvoor al dan niet een expert wordt ingeschakeld.

 • Maatbegeleiding
  Indien na het verkenningsgesprek verdere individuele opvolging gewenst is, kunnen verdere afspraken ingepland worden. Er wordt dan op maat bekeken hoe de verdere begeleiding zal verlopen. Het kan hierbij gaan over het aanpakken van een concreet probleem, het inplannen van een RVSP-infosessie of RVS-themasessie, een screening van een club of evenement, de begeleiding van een evenement, een bijscholing voor zaalwachters, …
  Prijs: bekijk onze tarieven.
 • Ondersteuningstraject 2.0
  Via de deelname aan de verschillende vormingen van het RVSP, maak je kennis met de risicovechtsportsector, raak je geïnspireerd door goede voorbeelden van anderen, ga je de uitdaging aan om risicovechtsporten te leren kennen én krijg je een unieke kans om ervaringen uit te wisselen met andere gemeenten en te leren van elkaar. Daarnaast slaag je er in om een visie en plan van aanpak uit te werken rond risicovechtsporten in jouw gemeente met behulp van een individuele opvolging. Het RVSP en ISB begeleiden jou gedurende één jaar om de acties om te zetten in de praktijk.
  Prijs: gratis.
 • RVS-themasessie op maat met betrekking tot gezond sporten
  ​Het RVSP kan, al dan niet in samenwerking met experts, een sessie of workshop voorzien over een specifiek relevant thema zoals
  • Veiligheidsaspecten binnen risicovechtsporten
  • Impact op het hoofd
  • Voeding in vechtsporten
  • Gewichtsbeheersing en aftrainen
  • Letselpreventie
  • ...
   Prijs: bekijk onze tarieven.
 • RVS-themasessie vechtsport als middel
  Het RVSP kan een sessie voorzien rond het thema vechtsport als middel voor het bereiken van extrasportieve doelen. Deze brengt een algemeen kaderend verhaal over vechtsport als middel. In deze themasessie bieden we de mogelijkheid om eventueel in te gaan op jullie specifieke context. Om deze sessie voor te bereiden nemen we ook op voorhand met jullie contact op. Ideaal om jou en/of je collega's een eerste keer te triggeren over deze bijzondere thematiek.
  Prijs: bekijk onze tarieven.
   
 • Maatbegeleiding vechtsport als middel
  Het RVSP biedt begeleiding op maat aan in de vorm van een begeleidingstraject voor vechtsportclubs en lokale overheden die concreet aan de slag willen gaan met vechtsport als middel. Dit traject bestaat standaard uit drie fases en twee contactmomenten maar afhankelijk van het profiel en de ambities van de club(s) wordt het traject indien nodig bijgesteld. Doel van het traject is op een systematische manier (samen) na te denken en visie te ontwikkelen over de toepassing van vechtsport als middel. In een eerste stap wordt hiertoe een tool ingezet om concreet zichtbaar te maken hoe de club(s) op dit moment inzet(ten) op vechtsport als middel. In een volgende stap wordt bekeken waar de club(s) meer op kan (kunnen), en wil(len) inzetten, waarna er wordt bekeken wat mogelijke verdere begeleiding kan inhouden.
  Prijs: bekijk onze tarieven.

Netwerk risicovechtsportondersteuners

Wie inzet op risicovechtsporten kan zich een echte risicovechtsportondersteuner noemen. Uitwisselen met collega-risicovechtsportondersteuners is dan een must. Het RVSP brengt op regelmatige basis ervaren (en beginnende) risicovechtsportondersteuners samen rond verschillende thema's. Zowel goede voorbeelden als problemen worden besproken.

 • (Online) uitwisseling "Beginnende en ervaren risicovechtsportondersteuners sparren met elkaar"
  Tijdens deze (online) uitwisseling nemen we de tijd om te sparren met elkaar. Zowel beginnende als ervaren risicovechtsportondersteuners kunnen inschrijven om goede praktijken te delen en elkaar te helpen bij het oplossen van mogelijke problemen.
  Eerstvolgende organisatie: online uitwisseling op aanvraag
   
 • (Online) uitwisseling rond een bepaald thema
  Tijdens deze (online) uitwisseling nemen we de tijd om te sparren met elkaar rond een bepaald thema. Goede praktijken worden gedeeld en cases worden besproken. Het RVSP brengt zo gericht mogelijk gemeenten bij elkaar rond een bepaald thema.
  Eerstvolgende organisatie: nog te bepalen

Meer info

Neem contact op met ons via warre@rvsp.be.