Ondersteuning federaties

Het Risicovechtsportplatform vervult een rol als algemene vertegenwoordiger en spreekbuis voor risicovechtsporten. Federaties kunnen te allen tijde hun vragen stellen aan de medewerkers van het platform en kunnen relevante informatie terugvinden in de verschillende toolboxen op de website. Het RVSP werkte ook een specifiek ondersteuningsaanbod uit waarmee ze federaties zo goed mogelijk wil ondersteunen bij het voeren van hun beleid. We onderscheiden daarbij twee formules:

 • Federaties die een samenwerkingsovereenkomst aangaan met het RVSP kunnen genieten van de meest ruime en individuele ondersteuning. Binnen de samenwerkingsovereenkomst worden een aantal themasessies op maat en screenings opgenomen. Van zodra het aantal van deze laatst vernoemde diensten binnen de afgesproken overeenkomst overschreden wordt, geldt een standaardtarief. Deze tarieven garanderen dat de kwaliteit van elke actie gewaarborgd kan blijven.
 • Federaties zonder samenwerkingsovereenkomst. Elke federatie kan de toolboxen raadplegen wanneer nodig. RVSP-infossies kunnen ook aangevraagd worden als unieke diensten

Hieronder wordt concreter verduidelijkt wat de samenwerkingsovereenkomst en unieke diensten inhouden.

Samenwerkingsovereenkomst

De basisintentie van de samenwerking ligt in het realiseren en uitdragen van een verantwoorde sportbeoefening in de risicovechtsportfederatie en de beoefening van de risicovechtsport in het algemeen. Dit houdt in dat de federatie streeft naar het voldoen aan de kwaliteitsstandaard voor het organiseren van risicovechtsporten en dat ze een transparante werking nastreeft. Voor een vlotte communicatie met het RVSP worden één of meerdere personen, afhankelijk van de thematiek, aangeduid als aanspreekpunt(en) voor het RVSP.

Federaties die zich formeel engageren om een transparante werking na te streven en die een gezonde, ethische en kwaliteitsvolle vechtsportbeoefening centraal stellen, kunnen rekenen op het volledige ondersteuningsaanbod en op een grotere betrokkenheid rond onder andere volgende aspecten:

 • RVS-commissie
 • Medische commissie risicovechtsporten
 • RVSP-databank
 • Screening van clubs en evenementen
 • RVS-themasessies op maat
 • Communicatie met de leden/clubs
 • Kwaliteitsstandaard voor het organiseren van risicovechtsporten
 • ...

Ook de vertegenwoordigingsfunctie van het RVSP en de verschillende toolboxen zijn toegankelijk voor deze federaties.

Tijdens een bilateraal overleg tussen de federatie en het RVSP worden de verschillende samenwerkingsmogelijkheden en -afspraken besproken. Nadien kan dan worden overgegaan tot de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst.

Vertegenwoordiging risicovechtsporten binnen sportsector

Het RVSP vertegenwoordigt de risicovechtsporten in de sportsector door een actieve inzet op de verschillende relevante domeinen. Het fungeert als spreekbuis voor de risicovechtsportsector tussen de verschillende risicovechtsportorganisaties en de Vlaamse beleidsactoren zoals Sport Vlaanderen, de Vlaamse Sportfederatie, ...

Prijs: gratis

Toolboxen

Het RVSP stelt heel wat informatie en verschillende toolboxen ter beschikking via de website.

Prijs: gratis

RVSP-infosessie

Het RVSP kan een infosessie voorzien rond de werking van het Risicovechtsportplatform. Het doelpubliek voor deze sessie is: clubs en leden van de federatie, de algemene vergadering, het bestuursorgaan, ...

Prijs: gratis

RVS-themasessie op maat

Het RVSP kan naast een algemene infosessie over het platform een sessie of workshop voorzien over een specifiek relevant thema zoals

 • Get Fit 2 Fight (letselpreventie bij risicovechtsporten)
 • Impact op het hoofd
 • Voeding in vechtsporten
 • Gewichtsbeheersing en aftrainen
 • Vechtsport als middel
 • ...

Prijs: bekijk onze tarieven

Screening club of evenement

Benieuwd naar de werking van de risicovechtsportclubs in jouw federatie? Wil je weten hoe goed de club scoort op het vlak van verzekering, gediplomeerde trainers, gedragsregels, algemene veiligheidsmaatregelen, ... Wil je weten of een bepaald risicovechtsportevenement in jouw federatie op een veilige en kwaliteitsvolle manier plaatsvindt? Het RVSP kan een screening van een club of evenement uitvoeren.

Prijs: bekijk onze tarieven

Maatbegeleiding Vechtsport als middel

We voorzien in een begeleidingstraject op maat voor federaties die met (een deel van) hun clubs concreet aan de slag willen gaan met vechtsport als middel. Dit traject bestaat uit drie fasen, met de mogelijkheid om een introductiesessie voorafgaand aan de aftrap van het traject te organiseren. 

 1. In een eerste fase staat onze digitale tool centraal en werken we toe naar het vergroten van het inzicht in de eigen werking.
 2. In de volgende fase bekijken we de variatie met betrekking tot het gebruik van vechtsport als middel in de praktijk en werken we toe naar het situeren van de eigen club binnen dit vechtsportlandschap.
 3. Tijdens een derde en laatste fase gaan we aan de slag met een concrete visievorming rond vechtsport als middel en bekijken we wat de mogelijkheden zijn om die visie concreet te gaan implementeren.

Meer informatie over de inhoud en het opzet van dit traject vind je hier.

 Prijs: bekijk onze tarieven 

Meer info

Wil je een RVS(P)-sessie aanvragen? Wens je meer info over de spreekbuisfunctie? Wil je als federatie een samenwerkingsovereenkomst met het RVSP aangaan?

Contacteer Fran via fran@rvsp.be of 0467 07 42 22.