Ondersteuning clubs

Het Risicovechtsportplatform voorziet onderstaand ondersteuningsaanbod voor clubs. Het RVSP organiseert en ondersteunt regelmatig activiteiten in samenwerking met de federatie waar je als aangesloten club kan van genieten. Daarnaast krijg je een aantal praktische instrumenten ter beschikking. Heb je specifieke vragen of problemen, trachten we deze op te lossen via mail of telefonisch contact, ofwel komen we langs voor een verkennend gesprek. Indien een club een individuele nood heeft aan maatbegeleiding of de ontwikkeling van een op maat gemaakte inhoudelijke RVS-themasessie of workshop is dit mogelijk aan de standaard vastgelegde tarieven. Deze tariefbepaling garandeert een optimale kwaliteit op maat van elke individuele club.

Toolbox voor sportclubs

Het RVSP voorziet in een toolbox voor sportclubs. Deze tools ter ondersteuning van clubs zijn te raadplegen via de website en worden regelmatig bijgewerkt.

Prijs: gratis

Nieuwsbrief voor sportclubs

Via de nieuwsbrief voor sportclubs blijf je op de hoogte van nieuwe tools, opleidingen en bijscholingen voor trainers of bestuurders, ...

Pool van risicovechtsportartsen

Het RVSP voorziet in een lijst met keuringsartsen en een lijst met toezichthoudende artsen. Je kan deze lijsten raadplegen wanneer je op zoek bent naar een risicovechtsportarts.
Keuringsartsen zijn artsen bij wie je terecht kan voor je eerste of jaarlijks medisch geschiktheidsonderzoek, of wanneer je na een rust- en herstelperiode opnieuw gekeurd moet worden. Toezichthoudende artsen worden ook weleens ringartsen genoemd. Deze artsen zijn aanwezig op de wedstrijden. Ze verzorgen het medisch geschiktheidsonderzoek bij de weging, zitten aan de ring of de mat tijdens de wedstrijd en voeren het medisch geschiktheidsonderzoek na de wedstrijd uit.

Prijs: gratis

Verkennend gesprek

Als club heb je de mogelijkheid om een verkennend gesprek met het RVSP aan te vragen. Eventueel kan dit gecombineerd worden met een training of evenement in de club. Het inplannen van een verkennend gesprek hangt af van de mogelijkheden van het platform.

Prijs: gratis

Thematische begeleiding

Clubs kunnen rond een aantal specifieke thema's begeleiding krijgen. Deze ondersteuning verloopt via mail of telefonisch contact. Volgende thema's werden de laatste jaren gestructureerd uitgewerkt:

  • Aansluiting bij een federatie
  • Ethisch sporten: opstellen van een gedragscode
  • Gezond risicovechtsporten
  • Clubwerking: mijn vechtsportclub is geweldig

Prijs: gratis

Maatbegeleiding

Het RVSP komt bij je club langs! Je club kan intensief op maat begeleid worden door een medewerker van het RVSP of door een externe deskundige in een bepaald domein.

Prijs: bekijk onze tarieven

RVS-themasessie op maat

Het RVSP kan naast een algemene infosessie over het platform een sessie of workshop voorzien over een specifiek relevant thema zoals impact op het hoofd, blessurepreventie bij risicovechtsporten, de kwaliteitsstandaarden voor RVS, voeding, gewichtsbeheersing en aftrainen, ... 

Prijs: bekijk onze tarieven

Meer info

Heb je vragen over de toolbox of de pool van artsen? Wens je begeleiding voor jouw club? Wil je een infosessie op maat aanvragen? Of heb je andere vragen of problemen?

Contacteer Fran via fran@rvsp.be of 0467 07 42 22.