Ondersteuning artsen

Medische commissie risicovechtsporten

De medische commissie risicovechtsporten vormt het medisch adviesorgaan van het RVSP.

De medische commissie heeft als doel:

 • Opbouwen van expertise rond de medische aspecten van risicovechtsporten
 • Ontwikkelen van adviezen, tools en opleidingsmomenten rond de medische aspecten van risicovechtsporten
 • Advies uitspreken over vragen van federaties, clubs, sporters en anderen omtrent de medische aspecten van risicovechtsporten

De medische commissie bestaat uit artsen die ervaring hebben met risicovechtsport en die reeds enkele jaren zeer betrokken zijn bij de totstandkoming van de medische adviezen ten aanzien van risicovechtsport in Vlaanderen:

 • Dr. Frédéric Brillouet
 • Dr. Luk Buyse
 • Dr. Rik De Kinderen
 • Dr. Luc De Pelecijn
 • Dr. Joris De Win
 • Dr. Simon Horckmans

Vragen over medische aspecten of specifieke adviesvragen kunnen gesteld worden aan het Risicovechtsportplatform. Het RVSP kan dan je vragen voorleggen aan de medische commissie. Op die manier fungeert de commissie als medisch aanspreekpunt voor de (risico)vechtsportfederaties. De medische commissie vergadert regelmatig. De vergaderingen worden georganiseerd en geleid door het RVSP.

Lees meer

Pool van risicovechtsportartsen

Het RVSP probeert alle artsen die betrokken zijn bij risicovechtsporten te verzamelen.

Het gaat hierbij enerzijds over keuringsartsen en anderzijds over toezichthoudende artsen. Sommige artsen zijn in beide functies actief.

Keuringsartsen zijn artsen bij wie je terecht kan voor je eerste of jaarlijks medisch geschiktheidsonderzoek, of wanneer je na een rust- en herstelperiode opnieuw gekeurd moet worden.

Toezichthoudende artsen worden ook weleens ringartsen genoemd. Deze artsen zijn aanwezig op de wedstrijden. Ze verzorgen het medisch geschiktheidsonderzoek bij de weging, zitten aan de ring of de mat tijdens de wedstrijd en voeren het medisch geschiktheidsonderzoek na de wedstrijd uit.

Wil je aan de slag als keuringsarts of toezichthoudende arts? Vul dan dit intakeformulier in.

Opleiding voor risicovechtsportartsen

Om artsen op een zo uniform en onderbouwd mogelijke manier te werk te laten gaan, stimuleert het RVSP het volgen van specifieke opleiding.

Wie actief wil zijn als toezichthoudende arts om in te staan voor de begeleiding van risicovechtsportwedstrijden, kan de e-learning “Actief als risicovechtsportarts - Toezichthoudende arts bij risicovechtsportwedstrijden” volgen. Deze e-learning wordt ter beschikking gesteld via medi-Campus, het e-learning-platform van Domus Medica. Als lid van Domus Medica kan je de e-learning volgen mét accreditatie. Als niet-lid van Domus Medica kan je na het aanmaken van een login de e-learning volgen zonder accreditatie. Indien je de e-learning (reeds) gevolgd hebt, vragen we je om je deelnameattest te bezorgen, zodat wij dit kunnen registreren.

Wie actief wil zijn als keuringsarts, om preventieve sportmedische geschiktheidsonderzoeken uit te voeren, stimuleren we om een VASO-licentie te behalen. Hiervoor verwijzen we graag door naar SKA.

Bijscholing voor risicovechtsportartsen

Het RVSP organiseert één keer per jaar een bijscholingsmoment voor risicovechtsportartsen. Alle artsen uit de pool, inclusief de artsen die verbonden zijn aan de federaties, worden hiervoor uitgenodigd. Deze bijscholing heeft als doel:

 • Toelichting nieuwe tools en adviezen
 • Vraagstelling en bespreking nieuwe tools en adviezen
 • Doorsijpeling van de geformuleerde adviezen naar en in de federaties
 • Ervaringsuitwisselingsmoment

Op deze manier worden zo veel mogelijk artsen geïnformeerd over de opgestelde adviezen en tools en kunnen de artsen deze ook effectief gaan toepassen in de federaties. Eventuele feedback op de adviezen en tools wordt meegenomen door het RVSP in overleg met de medische commissie risicovechtsporten.

Lees meer

Toolbox voor artsen

In samenwerking met de medische commissie en de sector werden verschillende adviezen en tools ontwikkeld. Om artsen te informeren en uniform te laten werken, zijn deze tools online terug te vinden in onze toolbox voor artsen.

 • Vlaamse Aanbevelingen Sportmedisch Onderzoek
 • Protocol preventief sportmedisch geschiktheidsonderzoek
 • Protocol periodiek sportmedisch geschiktheidsonderzoek
 • Contra-indicaties voor risicovechtsporten
 • Protocol sportmedisch geschiktheidsonderzoek voor de wedstrijd
 • Risicowedstrijdsituaties
 • Opvolging na de wedstrijd
 • Advies voor de sporter na ernstige impact op het hoofd
 • Advies voor de sporter na impact op het hoofd
 • Advies Hepatitis B vaccinatie

Nieuwsbrief voor artsen

Via de nieuwsbrief voor artsen blijf je op de hoogte van nieuwe tools, opleidingsmomenten, bijscholingsmomenten, … De voorbije nieuwsbrieven werden ook verzameld in de toolbox.

Meer info

Ben je als risicovechtsportarts nog niet opgenomen in de pool? Heb je vragen over of voor de medische commissie risicovechtsporten? Wil je deelnemen aan een opleidingsmoment of bijscholingsmoment? Wens je op de hoogte gehouden te worden via de nieuwsbrief?

Contacteer Fran via fran@rvsp.be of 0467 07 42 22.