Medische commissie risicovechtsporten

De medische commissie risicovechtsporten vormt het medisch adviesorgaan van het RVSP.

De medische commissie heeft als doel:

 • Opbouwen van expertise rond de medische aspecten van risicovechtsporten
 • Ontwikkelen van adviezen, tools en opleidingsmomenten rond de medische aspecten van risicovechtsporten
 • Advies uitspreken over vragen van federaties, clubs, sporters en anderen omtrent de medische aspecten van risicovechtsporten

Daarnaast is er bijzondere aandacht voor het thema “jeugd” met als specifieke doelstellingen:

 • Opbouwen van expertise rond de medische aspecten van risicovechtsporten bij kinderen en jongeren
 • Waar mogelijk vertalen van de huidige tools en adviezen voor volwassenen naar kinderen en jongeren

De medische commissie bestaat uit artsen die ervaring hebben met risicovechtsport en die reeds enkele jaren zeer betrokken zijn bij de totstandkoming van de medische adviezen ten aanzien van risicovechtsport in Vlaanderen:

 • Dr. Frédéric Brillouet
 • Dr. Luk Buyse
 • Dr. Rik De Kinderen
 • Dr. Luc De Pelecijn
 • Dr. Joris De Win
 • Dr. Simon Horckmans

Vragen over medische aspecten of specifieke adviesvragen kunnen gesteld worden aan het Risicovechtsportplatform. Het RVSP kan dan je vragen voorleggen aan de medische commissie. Op die manier fungeert de commissie als medisch aanspreekpunt voor de (risico)vechtsportfederaties. De medische commissie vergadert regelmatig. De vergaderingen worden georganiseerd en geleid door het RVSP. Daarnaast organiseert het RVSP één keer per jaar een bijscholingsmoment voor de pool van risicovechtsportartsen.

De door de medische commissie ontwikkelde adviezen worden vertaald in praktische tools voor artsen en voor trainers en sporters.

Heb je vragen over of voor de medische commissie risicovechtsporten? Contacteer Fran (fran@rvsp.be of 0467 07 42 22).