Federaties met samenwerkingsovereenkomst

Volgende risicovechtsportfederaties ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst met het RVSP voor de periode 2021 - 2024:

Deze samenwerking en wederzijds engagement werd reeds afgesloten in de vorige beleidsperiode (2017 - 2020) en wordt nu ook doorgetrokken in de huidige beleidsperiode.

De basisintentie van de samenwerking ligt in het realiseren en uitdragen van een verantwoorde sportbeoefening in de risicovechtsportfederatie en de beoefening van de risicovechtsport in het algemeen. Dit houdt in dat de risicovechtsportfederatie streeft naar het voldoen aan de kwaliteitsstandaard voor het organiseren van risicovechtsporten en dat ze een transparante werking nastreeft. Voor een vlotte communicatie met het RVSP worden één of meerdere personen, afhankelijk van de thematiek, aangeduid als aanspreekpunt(en) voor het RVSP.

Risicovechtsportfederaties die zich formeel engageren om een transparante werking na te streven en die een gezonde, ethische en kwaliteitsvolle vechtsportbeoefening centraal stellen, kunnen rekenen op het volledige ondersteuningsaanbod en op een grotere betrokkenheid rond onder andere volgende aspecten:

 • Commissie RVS
 • Medische commissie risicovechtsporten
 • RVSP-databank
 • Screening van clubs en evenementen
 • RVS-themasessies op maat
 • Communicatie met de leden/clubs
 • Kwaliteitsstandaard voor het organiseren van risicovechtsporten
 • ...

In 2021 - 2024 zal er binnen de samenwerking gefocust worden op een aantal aspecten die we ofwel samen met de andere RVS-federaties, ofwel voor elke RVS-federatie afzonderlijk, zo gericht mogelijk invullen:

 • Vragen over gezond en ethisch sporten opvolgen, adviezen opmaken en implementeren
 • Samen aandacht voor gezond en ethisch verantwoord sporten bij de clubs en leden realiseren
 • Vertegenwoordiging van de risicovechtsportfederaties en communicatiedoorstroming over de risicovechtsportsector naar de brede sportsector en overheden
 • Adviesvorming en implementatie van medische adviezen van de medische commissie risicovechtsporten
 • Het realiseren van opleiding en bijscholing voor artsen en het up to date houden van de pool van risicovechtsportartsen
 • Verdere uitwerking en implementatie van de overkoepelende opvolging van medische rust- en herstelperiodes
 • Samen overleggen en waar mogelijk acties opzetten met de andere risicovechtportfederaties via de commissie risicovechtsporten
 • Het bewaken en in lijn brengen van de reglementen ten aanzien van ethisch, gezond en kwaliteitsvol sporten met de adviezen

 

Ontbreekt jouw federatie in bovenstaande lijst?

Het RVSP moedigt elke federatie aan werk te maken van een gezond, ethisch en kwaliteitsvol sportbeleid.
Het RVSP bezoekt of informeert ook op regelmatige basis elke bij het RVSP gekende federatie die vechtsport aanbiedt in Vlaanderen.

Meer info

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Fran.